Jak se přihlásitAdmission Policy

The student application process, including taking the placement test prior to class start date, must be completed before a student may be enrolled.  

To be eligible for our programs, students must:

·               Be at least 17 years of age / High School Diploma.

·               Fulfill all requirements of their visa status (If applicable).

·               Have basic English literacy.

·               Meet the minimum required score on the placement test.*

·               Provide any government issued document (passport, ID, etc.).

* To be placed in a grammar course, a student’s test score must be at least 0 on the grammar section of the placement test. To be placed in a conversation course, a student’s test score must be at least 10 on the conversation section of the placement test. The student will be enrolled into the level that corresponds to the results of each section of the placement test. If a student’s placement test score does not meet the minimum requirements, the student will be recommended to alternative programs that better suit his/her academic needs. F-1 international students must be enrolled full-time.

Postup při registraci studentů aplikujících ze zahraničí.

 1. Vyplňte přihlášku (informace, které vyplníte jsou přísně důvěrné).
 2. Naše škola vám zašle potvrzení a  fakturu emailem,ale na vaše požádání vám mohou být zaslány poštou nebo faxem.
 3. Částku vystavenou na faktuře zašlete bankovním převodem (veškeré manipulační poplatky a zálohu na školné) na účet školy.
 4. Zašlete, prosím, poštou, faxem, nebo e-mailem jako naskenované obrázky (JPEG formát, 200 dpi) kopii dokumentu o finančním zajištění (výpis z banky) a kopii vašeho cestovního pasu. (Pamatujte, že originály veškerých dokumentů budete muset předložit na Americké ambasádě!).
 5. Po obdržení platby, kopií vašich dokumentů (cestovního pasu a finančního zajištění) vám zašleme I-20 na vaši adresu.
 6. Poté budete moci požádat o studentské vízum na Americké ambasádě. (Přečtěte si podrobně instrukce jak získat studentské vízum.)

Postup při změně nepřistěhovaleckého statusu na status F-1. 

 1. Zavolejte nám nebo nás navštivte a náš poradce pro zahraniční studenty vám pomůže.
 2. Vyplňte přihlášku, zaregistrujte se na vámi vybraný kurz, vyberte si počet lekcí, které chcete zaplatit, zaplaťte školné (minimální platba je $590!) a také následující poplatky: Registrační poplatek $100 (nevratný), Manipulační poplatek $150 (nevratný), SEVIS poplatek $200 (nevratný), Poštovné $30 (nevratné)
 3. Zašlete nám kopii dokumentu o vašem finančním zajištění faxem, jako naskenovaný dokument na emailovou adresu info@bellschool.org nebo poštou na adresu školy. Tyto dokumenty požaduje od školy americký imigrační a naturalizační úřad pro vydání formulaře I-20. Můžete využít jednu z oněch třech možností. Pozor, v každém případě by vaše finanční zajištění mělo být minimálně $1300 na každý měsíc vámi zamýšlené délky studia (např., jestliže hodláte studovat 6 měsíců, váš bankovní zůstatek by neměl být menší než $7800). Můžete buď : - Předložit originál výpisu z vašeho bankovního účtu, - nebo jestliže je váš sponzor americký občan či rezident, musí vyplnit prohlášení o sponzorství (formulář I-134) a předložit bankovní výpis z účtu, - anebo máte-li sponzora ve vaší zemi, musí vám napsat dopis o sponzorství (anglicky) a předložit bankovní výpis z účtu.V dopisu o sponzorství musí váš sponzor zřetelně uvést, že vám bude hradit školné a veškeré životní a zdravotní náklady.
 4. Napište dopis (anglicky), ve kterém vysvětlíte, proč jste se rozhodli studovat ve Spojených státech.
 5. Předložte vaši současnou adresu ve Spojených státech a adresu vašeho trvalého bydliště ve vaší zemi.
 6. Vyplňte a podepište formulář I-539 (Změna nepřistěhovaleckého statusu). Kancelář školy vám pomůže s vyplněním tohoto formuláře.
 7. Předložte osobní šek nebo poštovní poukázka na celkovou částku $300 adresované na US CIS  (americký imigrační úřad). Všechny vámi předložené dokumenty a formulář I-20 budou zaslány americkému imigračnímu a naturalizačnímu úřadu. Schválení nebo zamítnutí vaší žádosti je závislé na specifikách vašeho případu, vašem současném statusu a rozhodnutí úředníka INS.

Pamatujte, že vaše dokumenty musí být předloženy a zaslány INS před uplynutím data, které je vyznačeno na formuláři I-94. *INS je v procesu velkých změn a regulací ohledně změn statusů. Obraťte se, prosím, na Bell Language school, jestliže jste způsobilí pro změnu statusu na F-1.

                                              

Postup při registraci pro transferující studenty.

 1. Vyplňte žádost o přestup, která musí být podepsána vaší současnou školou a zašlete ji na naši školu (poštou, nebo faxem).
 2. Ujistěte se, že jsme váši žádost obdrželi. Volejte 718-998-6060, nebo nás kontaktujte e-mailem na info@bellschool.org.
 3. Vyplňte přihlášku (informace, které vyplníte jsou přísně důvěrné).
 4. Faktura vám bude zaslána e-mailem. Na přání může být zaslána poštou, nebo faxem.
 5. Platba může být provedena v hotovosti ve škole, nebo bankovním převodem (veškeré manipulační poplatky a školné) na účet školy.
 6. Prosíme rovněž o zaslání potvrzení o finančním zajištění a to buď poštou, faxem, nebo jako naskenovaný obrázek (JPEG formát, 200 dpi) e-mailem. Dokumenty o finančním zajištění (výpis z bankovního účtu nebo dopis z banky), kopie cestovního pasu a studentský dokument I-20 (Jakmile se dostavíte do školy, budete muset předložit orginály veškerých těchto dokumentů!).
 7. Budeme vás informovat o tom, kdy budete moci začít navštěvovat naše kurzy.(Prosím přečtě si podrobné informace jak přestoupit na naši školu.)

Registarční postup pro studenty nepotřebující F-1 vízum

 1. Vyplňte přihlášku (Informace, které vyplníte jsou přísně důvěrné).
 2. Zavolejte nám na 718-998-6060, nebo zašlete e-mail na info@bellschool.org  a domluvte si začátek navštěvování našich kurzů.
 3. Prosím přineste váš identifikační dokument. Veškeré platby mohou být provedeny přímo ve škole.