Jak dlouho trvá přijímací proces? Kdy se dozvím, že jsem byl přijat?

24 až 48 hodin pro písemnou odpověd' z naší Přijímací kanceláře o vašem přijetí. Jestliže žádáte o studentské vízum ze zahraničí, jakmile nám poskytnete všechny nezbytné písemné materiály, jak je popsáno v Sekci pro žadatele, trvá nám přibližně 48 hodin poslat vám nezbytné doklady k získání studentského víza F-1.