Co mám dělat pro přestup do Bell Language School a ponechat si stále svůj studentský status?

Pro přestup do Bell Language School je potřeba nejdříve vyplnit přestupní formulář a písemnou žádost. Až je to hotové, musíte nám poskytnout výpis z účtu, kopie vašeho starého formuláře I-20, pasu, víza a formuláře I-94 (bílá kartička vydaná při příjezdu, obvykle přisvorkovaná do vašeho pasu). Až máme všechny nezbytné písemnosti, včetně platby, vydáme vám nový formulář I-20 na dobu vašeho studia.