Změna školy

Přechod z jiné školy na školu Bell Language
Pokud jste si až doposud udrželi váš studentský status, můžete přejít na naší školu dodržíte- li následovný postup:

 1. Promluvte si s vaším současným poradcem pro zahraniční studenty o možném přestupu na naši školu. Ujistěte se, že jste ukončili váš současný program a že nemáte žádné jiné závazky vůči vaší současné škole.
 2.  Formulář žádosti o přestup vám bude zaslán naší školou. Může vám být doručen poštou, faxem, e-mailem nebo si ji můžete stáhnout z naší školní webové stránky.
 3. Předložte tento formulář vašemu současnému poradci pro zahraniční studenty. Jakmile je přihláška vyplněná a vámi podepsaná, váš současný poradce by ji měl nejdříve odfaxovat a poté zaslat na naši školu.

 

       4.    Vyplňte přihlášku na ší školu, zaregistrujte se pro vámi zvolený program, zvolte si počet lekcí, které chcete uhradit, zaplaťte školné (minimum $540) a následovné poplatky:

Registrační poplatek $100 (nevratný)

 1. Předložte kopie o vašem finančním zajištění. Můžete je zaslat faxem, poštou, nebo jako naskenovaný obrázek na infor@bellschool.org nebo poštou na adresu školy. Tyto dokumenty jsou vyžadovány Imigračním úřadem pro vydání I-20. Níže jsou uvedeny tři akceptovatelné podoby o finančním zajištění, které by mělo činit minimálně $1300 měsíčně (například pro šestiměsíční kurz potřebujete minimálně  $7800):

  Předložte originál vašeho bankovního výpisu
  nebo
  Je-li váš sponzor občanem Spojených států nebo má v USA trvalý pobyt, musí vám vyplnit čestné prohlašní o sponzorství (I-134 form)  a předložit jeho bankovní výpis z účtu.
  nebo
  Není-li váš sponzor občanem Spojených států, musí vám napsat dopis o sponzorství (v angličtině) a předložit bankovní výpis. V dopise o sponzorství by měl sponzor jednoznačně zdůraznit, že on/ona uhradí veškeré vaše výdaje za výuku, ubytování a zdravotní pojištění.
 2. Kontaktujte se s naším poradcem pro zahraniční studenty (foreign-student adviser) o dalších případných dokumentech požadovaných od vaší školy. Naše škola bude informovat INS o vašem přestupu a vydá vám nový formulář I-20. Zamýšlíte-li opustit Spojené státy během vašeho přestupu, informujte se u poradců pro mezinárodní studenty na obou školách.

  Můžete také přestoupit z naší školy na jinou školu pokud daná škola má oprávnění INS příjímat studenty s F-1 vízem. Pokud budete chtít přestoupit z naší školy na jinou školu, musíte naší školu informovat minimálně jeden měsíc před zamýšleným přestupem. Měli by jste se také ujistit, že máte dokončené veškeré kurzy, které jste měli předplacené