Sposób zapisówAdmission Policy

The student application process, including taking the placement test prior to class start date, must be completed before a student may be enrolled. 

To be eligible for our programs, students must:

·               Be at least 17 years of age / High School Diploma.

·               Fulfill all requirements of their visa status (If applicable).

·               Have basic English literacy.

·               Meet the minimum required score on the placement test.*

·               Provide any government issued document (passport, ID, etc.).

*To be placed in a grammar course, a student’s test score must be at least 0 on the grammar section of the placement test. To be placed in a conversation course, a student’s test score must be at least 10 on the conversation section of the placement test. The student will be enrolled into the level that corresponds to the results of each section of the placement test. If a student’s placement test score does not meet the minimum requirements, the student will be recommended to alternative programs that better suit his/her academic needs. F-1 international students must be enrolled full-time.

Rejestracja dla osób ubiegających się z poza granic Stanów Zjednoczonych 

 1. Wypelnij aplikację (informacje przez Ciebie wysłane są ściśle poufne).
 2. Resultaty podania wyślemy Ci poprzez e-mail. Możesz poprosić także o przesłanie ich pocztą lub faksem.. 
 3.  Dokonaj opłaty za szkołe w wysokości jak widnieje na fakturze, którą otrzymasz (oplata rejestracyjna oraz za pierwszy kurs nauki).
 4. Przeslij pocztą, faksem lub zeskanowanym obrazem (plik JPEG, 200 dpi) kopię dowodu finansowego zabezpieczenia (oswiadczenie o stanie konta bankowego) oraz kopię międzynarodowego paszportu. (Pamiętaj, że udając się do ambasady amerykańskiej musisz zabrać ze sobą orginały wszystkich dokumentów!). 
 5. Po otrzymaniu pieniędzy, kopii paszportu i informacji o stanie konta wyślemy Ci formę studencką I-20 na Twój adres zamieszkania.
 6. Z tymi dokumentami, możesz ubiegać się o wizę studencką F-1 w ambasadzie amerykańskiej. (Przeczytaj szczegółowe informacje jak ubiegać się o wizę studencką).

Rejestracja dla osób, które chcą zmienić obecny status na studencki

 1. Skonsultuj się z naszym doradcą szkolnym do spraw międzynarodowych studentów.
 2. Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły, dokonaj rejestracji na wybrany program, wybierz formę płatności, dokonaj wpłaty za szkołę (co najmniej $470, do zwrotu), oraz następujące opłaty bezzwrotne:

  rejestracyjna $100 (nie refundowane)  ,     SEVIS(imigration)  $200 (nie refundowane)
  procesowa $150 (nie refundowane)        ,     pocztowa $95 (nie refundowane)  

 3. Dostarcz dowód finansowego zabezpieczenia. Dokument ten jest wymagany przez Urząd Imigracji i Naturalizacji Stanów Zjednoczonych do wydania formy I-20. Pamiętaj, że w każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1300 na miesiąc zamierzanej nauki (np. jeżeli chcesz studiować 6 miesięcy, bilans nie powinien być mniejszy niż $7800).  Możesz wybrać jeden z trzech poniższych sposobów finansowego zabezpieczenia:
   
  • Przedstawić orginalny wyciąg z Twojego konta bankowego.
  • Jeżeli masz sponsora, który jest obywatelem bądź rezydentem amerykańskim, musi On wypełnić pisemne oświadczenie Twojego zabezpieczenia ( affidavit of support, forma I-134), oraz przedstawić wyciąg z banku.
  • Jeżeli masz sponsora, który nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, musi On napisać list w języku angielskim, w którym zagwarantuje pokrycie wszystkich kosztów Twojego pobytu w tym kraju wraz z kosztami nauki, oraz przedstawić wyciąg z banku.
 4. Napisz list w języku angielskim, wyjaśniający dlaczego zdecydowałeś się rozpocząć studia w Stanach Zjednoczonych.
 5. Przyślij aktualny adres zamieszkania w USA, oraz adres zameldowania w ojczystym kraju.
 6. Wypełnij i podpisz aplikację o zmianę statusu (formularz I-539). W przypadku problemów z jego wypełnieniem, możesz skorzystać z naszej pomocy.
 7. Prześlij czek lub money order na sumę $200 wystawiony na US INS (US Immigration and Naturalization Service).
 8. Powyższe dokumenty możesz przysłać
   
  • faksem pod numer telefonu 718-998-0602.
  • emailem jako zeskanowany obraz na adres info@bellschool.org.
  • pocztą na adres szkoły:
   Bell Language School
   1535 McDonald Avenue
   Brooklyn, NY 11230
   USA
   .

Po otrzymaniu dokumentów, wyślemy je razem z formularzem I-20 do Urządu Imigracyjnego. Decyzja zmiany statusu zależy od Twojej obecnej sytuacji i decyzji urzędników INS.

Pamiętaj:
Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone do Urzędu Imigracyjnego przed upływem daty na Twoim formularzu I-94.
*Urząd Imigracyjny jest obecnie w trakcie wprowadzania nowego regulaminu dotyczącego procedury zmiany statusu obcokrajowców. Oznacza to, że informacje o zatwierdzeniu zmiany statusu, najlepiej odebrać w sekretariacie Bell Language School.

Rejestracja dla studentów z innych szkół

 1. Wypelnij formularz przeniesienia który musi posiadać oficjalny podpis poprzedniej szkoły i przyślij go do Bell Language School pocztą lub faksem.
 2. Upewnij się, że otrzymaliśmy Twoje dokumenty dzwoniąc pod numer telefonu 718-998-6060, lub wysyłając email na adres info@bellschool.org.
 3. Wypelnij aplikację (informacje przez Ciebie wysłane są ściśle poufne).
 4. Resultaty podania wyślemy Ci poprzez e-mail. Możesz poprosić także o przesłanie ich pocztą lub faksem.
 5. Możesz dokonać opłaty, kiedy przyjdziesz do szkoły lub wpłać kwotę pieniędzy jaką otrzymałeś z fakturą na konto szkoły (oplata rejestracyjna oraz za wybrany kurs.
 6. Przeslij pocztą, faksem lub zeskanowanym obrazem (plik JPEG, 200 dpi) kopię oswiadczenia o stanie konta bankowego (list albo wyciąg z banku), kopię międzynarodowego paszportu i formę I-20. (kiedy przyjdziesz do szkoły musisz udostępnić nam orginały wszystkich dokumentów!).  
 7. Poinformujemy Cię, kiedy Twoja grupa rozpoczyna zajęcia. (Przeczytaj szczegółowe informacje o przeniesieniu do Bell Language School).

Rejestracja dla osób bez wizy F-1

 1. Wypelnij formularz podania (informacje przez Ciebie wysłane są ściśle poufne).
 2. Zadzwoń do nas pod numer telefonu 718-998-6060, lub wyślij email na adres info@bellschool.org i poinformuj jaki rodzaj zajęć Cie interesuje.
 3. Przynieś swój dokument tożsamości. Wszelkie opłaty możesz dokonać w szkole.