Zmiana statusu

Jak ubiegać się o zmianę statusu z nieimigracyjnego na studencki F-1

Jeżeli przebywasz obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych i pragniesz otrzymać status studenta, aby studiować w Bell Language School, powinieneś:

 1. Skonsultować się z naszym doradcą szkolnym do spraw międzynarodowych studentów.
 2. Wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (możesz je otrzymać faxem, pocztą lub emailem w postaci pliku Adobe Acrobat Reader), dokonać rejestracji na wybrany program, wybrać formę płatności, dokonać opłaty za szkołę (co najmniej $590, do zwrotu), oraz następujące opłaty bezzwrotne:

  rejestracyjna $100 (nie refundowan       ,  procesowa $150 (nie refundowane)       
  pocztowa $30 (nie refundowane)           , opłata za SEVIS(imigration) $200 (nie refundowane)

 3. Dostarczyć dowód finansowego zabezpieczenia. Dokument ten jest wymagany przez Urząd Imigracji i Naturalizacji. Możesz wybrać jeden z trzech poniższych sposobów. Pamiętaj, że w każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1300 na miesiąc zamierzanej nauki (np. jeżeli chcesz studiować 6 miesięcy, bilans nie powinien być mniejszy niż $7.800). A oto one:
   
  • Przedstawić orginalny wyciąg z Twojego konta bankowego.
  • Jeżeli masz sponsora, który jest obywatelem bądź rezydentem amerykańskim, musi On wypełnić pisemne oświadczenie Twojego zabezpieczenia ( affidavit of support, forma I-134), oraz przedstawić wyciąg z banku.
  • Jeżeli masz sponsora, który nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, musi On napisać list w języku angielskim, w którym zagwarantuje pokrycie wszystkich kosztów Twojego pobytu w tym kraju wraz z kosztami nauki, oraz przedstawić wyciąg z banku.
 4. Napisać list w języku angielskim, wyjaśniający dlaczego zdecydowałeś się rozpocząć studia w Stanach Zjednoczonych.
 5. Przysłać aktualny adres zamieszkania w USA, oraz adres zameldowania w ojczystym kraju.
 6. Wypełnić i podpisać aplikację o zmianę statusu (formularz I-539). W przypadku problemów z jego wypełnieniem, możesz skorzystać z naszej pomocy.
 7. Przysłać czek lub money order na sumę $370 wystawiony na US INS (US Immigration and Naturalization Service).
 8. Powyższe dokumenty możesz przysłać
   
  • faksem pod numer telefonu 718-998-0602.
  • emailem jako zeskanowany obraz na adres info@bellschool.org.
  • pocztą na adres szko¨y:
   Bell Language School
   1535 McDonald Avenue
   Brooklyn, NY 11230
   USA
   .

Po otrzymaniu dokumentów, wyślemy je razem z formularzem I-20 do Urządu Imigracyjnego. Decyzja zmiany statusu zależy od Twojej obecnej sytuacji i decyzji urzędników INS.

Pamiętaj:
Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone do Urzędu Imigracyjnego przed upływem daty na Twoim formularzu I-94.
*Urząd Imigracyjny jest obecnie w trakcie wprowadzania nowego regulaminu dotyczącego procedury zmiany statusu obcokrajowców. Oznacza to, że informacje o zatwierdzeniu zmiany statusu, najlepiej odebrać w sekretariacie Bell Language School.

Important Information Regarding Change of Status for B-1/B-2 Holders

Please keep in mind that on April 6, 2017, the immigration service posted guidance reaffirming that B-1/B-2 holders must maintain their non-immigrant status while their change of status request to F-1 is pending. Please check the guidance here.

USDHS przydatne linki:
Https://studyinthestates.dhs.gov/change-of-status
Https://www.uscis.gov/visit-united-states/change-my-nonimmigrant-status-category/change-my-nonimmigrant-status
Https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C2en.pdf