Programy językowe

PROGRAMY JĘZYKOWE

Do zakwalifikowania się na wizę studencką F-1 i otrzymania formy I-20, studenci muszą wybrać jeden z poniższych  kursów, które łączą wszystkie aspekty nauki języka angielskiego. Kursy intensywne budują zdolności w zakresie gramatyki i słownictwa, by dać studentom możliwość do ćwiczenia tych umiejętności w praktyce na zajęciach konwersacji.Każdy poziom trwa 12 tygodni, 5 dni w tygodniu(w sumie 20 godzin w tygodniu ) i jest odpowiedni dla studentów z wizą F-1. Chociaż te 6-cio tygodniowe sesje zaczynają się zgodnie z programem, studenci mogą zacząć uczęszczać na zajęcie od każdego poniedziałku.

Intensywny kurs nauki angielskiego-5 poziomów


Bell School ESL Programs List
 
Beginner Grammar Część 1 & 2                                                                    72 godziny każda
Beginner Conversation Część 1 & 2                                                               48 godzin każda

 

Basic Grammar Część 1 & 2                                                                          72 godziny każda
Basic Conversation Część 1 & 2                                                                     48 godzin każda

Intermediate Grammar Część 1 & 2                                                              72 godziny każda
Intermediate Conversation Część 1 & 2                                                         48 godzin każda

High Intermediate Grammar Część 1 & 2                                                      72 godziny każda
High Intermediate Conversation Część 1 & 2                                                 48 godzin każda

Advanced Grammar Część 1 & 2                                                                  72 godziny każda
Advanced Conversation Część 1 & 2                                                             48 godzin każda

*
Intensywny kurs nauki angielskiego trwa 5 dni w tygodniu = kurs gramatyki 3 dni + kurs konwersacji 2 dni.
Semestr trwa 6 tygodni. Opłata za semestr wynosi $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granic Stanów Zjednoczonych opłata wynosi $890).


Bell School Elective courses

Advanced Reading and Writing    120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Program ten jest przeznaczony do opanowania umiejętności czytania i pisania, poprawy krytycznego myślenia, zdolności akademickich, takich jak wnioskowanie, syntezy, notatki oraz badania naukowe.
Opłata za semestr wynosi $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granic Stanów Zjednoczonych opłata wynosi $890).

 
TOEFL Preparation class   120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Kurs kładzie nacisk na przygotowanie do testu języka angielskiego dla obcokrajowców TOEFL by podjąć dalsze kroki w karierze studenckiej w amerykańskich szkołach i uniwersytetach.
Opłata za poziom to $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granicy Stanów Zjednoczonych opłata za pierwszą sesję wynosi $890).

Business English    120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Kurs kładzie nacisk na przygotowanie do pracy w biznesie szczególnie w takich dziedzinach jak marketing, reklama, prowadzenie negocjacji, spotkania zarządu firmy,zwroty i wyrażenia języka biznesowego.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni to $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granicy Stanów Zjednoczonych opłata za pierwszą sesję wynosi $890).

Business  Communication in English 120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Kurs kładzie nacisk na przygotowanie do pracy w biznesie szczególnie w takich dziedzinach jak marketing, reklama, prowadzenie negocjacji, spotkania zarządu firmy,zwroty i wyrażenia języka biznesowego.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni to $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granicy Stanów Zjednoczonych opłata za pierwszą sesję wynosi $890).

English for Communication class  120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Kurs jest przeznaczony do opanowania słownictwa oraz zdolności komunikacyjnych.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni to $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granicy Stanów Zjednoczonych opłata za pierwszą sesję wynosi $890).

All about the U.S.A.      72 godziny 3 dni w tygodniu (Poniedziałek – Środa)
Program kładzie nacisk na  zapoznanie studentów z  kulturą Amerykańską , a mianowicie ludźmi, rzeczami, wydarzeniami oraz zjawiskami ważnymi dla Stanów Zjednoczonych.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 345

Movie Club  72 godziny 3 dni w tygodniu (Poniedziałek – Środa)
Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności studentów do zrozumienia i dyskusji na temat nowoczesnych filmów amerykańskich. Program przeznaczony do ćwiczenia słuchania oraz mówienia; słownictwo i idiomy zostaną wprowadzone.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 345

Accent reduction   24 godziny 1 dzień w tygodniu (Czwartek)
Kurs ten koncentruje się na nauczaniu studentów tworzenia dźwięków odpowiednich Standartnemu Amerykańskiemu Angielskiemu oraz pomaga studentom przekroczyć barierę językową w porozumiewaniu się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Program ma na celu zmniejszenie akcentu obcokrajowego.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 180

American Idioms                 24 godziny 1 dzień w tygodniu (Piątek)
Program ten koncentruje się na używaniu najbardziej popularnych idiomów amerykańskich w życiu  codziennym.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 180

College Preparation Course   72 godziny 3 dni w tygodniu (Poniedziałek – Środa)
Program ten ma na celu poprawę umiejętności słuchania i mówienia opartych na użyciu materiałów akademickich. Studenci będą omawiać  rzeczywiste problemy świata, tematy naukowe oraz  badać tematyczne materiały.Studenci będą współdziałać w parach oraz małych grupach, poprawiać i praktykować zdolność krytycznego myślenia.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 345

Academic Writing              48 godzin 2 dni w tygodniu (Czwartek, Piątek)
Program ten przeznaczony na  poprawę umiejętności pisania; przygotowanie studentów do skutecznego napisania esejów oraz wypracowań akademickich.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni - $ 280

Reading about New York City            120 godzin 5 dni w tygodniu (Poniedziałek – Piątek)
Program koncentruje się na wielu tematach związanych z życiem w Nowym Jorku.
Opłata za 1 poziom-6 tygodni to $590 (dla studentów ubiegających się o wizę studencką z poza granicy Stanów Zjednoczonych opłata za pierwszą sesję wynosi $890).