Wiza F-1Jak ubiegać się o wizę studencką F-1 poza granicą Stanów Zjednoczonych

Aby ubiegać się o wizę studencką F-1, potencjalny student powinien:

 1. Wypełnić formularz podania (możesz go otrzymać faxem, pocztą lub emailem w postaci pliku Adobe Acrobat Reader), dokonać rejestracji na wybrany program i wybrać formę płatności. Po otrzymaniu tych dokumentów my wyślemy Ci rachunek.
 2. Po otrzymaniu od nas rachunku wpłacić co najmniej $840 (do zwrotu) opłaty za pierwszą sesję, oraz następujące opłaty bezzwrotne:

  rejestracyjna $100 (nie refundowane),   opłata za SEVIS(imigration) $200 (nie refundowane)
  manipulacyjna $150 (nie refundowane)
  pocztowa $95 (nie refundowane)

 3. You can make your payment via PayPal form below:
Choose documents delivery speed
Enter full Student's name (En)

4. Dostarczyć dowód finansowego zabezpieczenia. Dokument ten jest wymagany przez Urząd Imigracji i Naturalizacji. Możesz wybrać jeden z trzech poniższych sposobów. Pamiętaj, że w każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1300 na miesiąc zamierzanej nauki (np. jeżeli chcesz studiować 6 miesięcy, bilans nie powinien być mniejszy niż $7.800). A oto one:

 • Przedstawić orginalny wyciąg z Twojego konta bankowego.
 • Jeżeli masz sponsora, który jest obywatelem bądź rezydentem amerykańskim, musi On wypełnić pisemne oświadczenie Twojego zabezpieczenia ( affidavit of support, forma I-134), oraz przedstawić wyciąg z banku.
 • Jeżeli masz sponsora, który nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, musi On napisać list w języku angielskim, w którym zagwarantuje pokrycie wszystkich kosztów Twojego pobytu w tym kraju wraz z kosztami nauki, oraz przedstawić wyciąg z banku.

5. Dostarczyć kserokopię pierwszej strony międzynarodowego paszportu.

6. Powyższe dokumenty możesz przysłać:
 

 • faksem pod numer telefonu 718-998-0602.
 • emailem jako zeskanowany obraz na adres info@bellschool.org
 • pocztą na adres szkoły:
  Bell Language School
  1535 McDonald Avenue
  Brooklyn, NY 11230
  USA

Po otrzymaniu dokumentów, przyślemy do Ciebie kopertę z następującymi dokumentami: formą I-20, potwierdzeniem dokonania opłat, oraz instrukcją dalszego postępowania. Z tymi dokumentami, a także z aktualnie ważnym paszportem możesz ubiegać się o wizę studencką F-1 w Amerykańskiej Ambasadzie lub Konsulacie na terenie Twoiego kraju. Decyzja wydania wizy zależy jedynie od urzędników konsularnych. Bell Language School nie ma wpływu na decyzję przyznania Ci wizy studenckiej.

W przypadku nie otrzymania wizy, należy zwrócić otrzymaną od nas kopertę wraz ze wszystkimi dokumentami, włączając formę I-20 i list nie zatwierdzający wizy studenckiej. Koszt nauki będzie zwrócony w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Bell Language School powyższych dokumentów. Nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, jeśli wiza zostanie Ci przyznana, a Ty nie będziesz uczęszczał na zajęcia do naszej szkoły.