Jakie dodatkowe koszty będę musiał ponieść oprócz czesnego?

Jest tylko opłata rejestracyjna 100$ dla studentów przenoszących się z innych szkół i dla tych studentów nie potrzebujących I-20 Form. Dla tych którzy potrzebują I-20Form przewidziana jest opłata aplikacyjna i rządowa połączona z opłatą rejestracją. Opłata rejestracyjna 100$, opłata procesowa 80$, oplata pocztowa 50$ i opłata za SEVIS 200$ ( opłata SEVIS jest to nowa opłata wprowadzona przez rząd USA od 01.09.04).