Co to jest I-20 i F-1 Visa ?

Forma I-20 to forma wydawana przez szkołę kwalifikującemu się do niej zagranicznemu studentowi. Formy I-20 wydawane są tylko przez szkoły, które są uprawnione do rejestrowania zagranicznych studentów.

Wiza F-1 jest to wiza, jaką każdy międzynarodowy student musi posiadać, aby zgodnie z prawem studiować w USA. Wiza F-1 może być wydawana przez okres do 8 lat, ale student musi utrzymywać status, nie może go utracić przez ten czas.

Wiza F-1 możesz otrzymać przez Konsulat USA w twoim kraju(to wiza studencka wjazdowa). Aczkolwiek, jeżeli przebywasz obecnie w USA na innej wizie (np.B1- B2- turystyczna lubJ-1 Work and Travel) możesz uzyskać F-1 Student Status(nie możesz otrzymać wizy studenckiej, możesz jedynie otrzymać status studenta) bez opuszczania USA.