Zmiana szkoły

Jeżeli posiadasz status studenta i chcesz się przenieść do Bell Language School, powinieneś:

 1. Porozmawiać ze Swoim doradcą szkolnym do spraw międzynarodowych studentów o możliwości przeniesienia się do naszej szkoły. Upewnij się, że ukończyłeś program i nie masz, żadnych zaległości w opłatach w swojej obecnej szkole.
   
 2. Odebrać z naszej szkoły podanie o przeniesienie (transfer form). Możesz je także otrzymać faxem, pocztą, emailem lub pobrać z naszej strony internetowej.
 3. Wysłać to podanie do Swojego doradcy szkolnego. Powinien On wypełnić je i podpisać, po czym odesłać najpierw faksem a później pocztą do naszej szkoły.
 4. Wypełnić formularz podania (application form) (możesz go otrzymać faxem, pocztą lub emailem w postaci pliku Adobe Acrobat Reader), dokonać rejestracji na wybrany program i wybrać formę płatności. Wpłacić co najmniej $590 opłaty za pierwszą sesję, oraz opłatę rejestracyjną $100 (nie refundowane).
 5. Dostarczyć dowód finansowego zabezpieczenia. Dokument ten jest wymagany przez Urząd Imigracji i Naturalizacji. Możesz wybrać jeden z trzech poniższych sposobów. Pamiętaj, że w każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1300 na miesiąc zamierzanej nauki (np. jeżeli chcesz studiować 6 miesięcy, bilans nie powinien być mniejszy niż $7.800). A oto one:

   

  • Przedstawić orginalny wyciąg z Twojego konta bankowego.
  • Jeżeli masz sponsora, który jest obywatelem bądź rezydentem amerykańskim, musi On wypełnić pisemne oświadczenie Twojego zabezpieczenia ( affidavit of support, forma I-134), oraz przedstawić wyciąg z banku.
  • Jeżeli masz sponsora, który nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, musi On napisać list w języku angielskim, w którym zagwarantuje pokrycie wszystkich kosztów Twojego pobytu w tym kraju wraz z kosztami nauki, oraz przedstawić wyciąg z banku.
 6. Porozmawiać z doradcą szkolnym do spraw międzynarodowych studentów w Bell Language School w celu uzyskania informacji jakie dokumenty należy nam dostarczyć. Osoba ta poinformuje także Urząd Imigracyjny o Twoim przeniesienu. Jeżeli planujesz w tym czasie opuścić terytorium Stanów Zjednoczonych porozmawiaj o tym o obydwoma doradcami.
 7. Możesz także przenieść się z Bell Language School do innej szkoły w czasie którym Urząd Imigracyny przyznał Ci status studenta. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę szkoły musisz poinformować o tym naszego doradcę szkolnego najpóźniej miesiąc przed opuszczeniem szkoły. Musisz także ukończyć poziom kursu, za który zapłaciłeś, gdyż nie zostaną Ci zwrócone żadne poniesione koszty.