Koszty nauki

Koszty nauki za intensywne kursy języka angielskiego: full-time 

(minimum 20 godzin tygodniowo)

For our complete Refund Policy, please click here

* Wszyscy studenci kwalifikujący się na wizę lub status F-1 muszą być przyjęci do programu nauczania w pełnym wymiarze godzin(full-time), zgodnie z wymoganiami Urzędu Imigracji i Naturalizacji Stanów Zjednoczonych

Studenci z poza granic Stanów Zjednoczonych 

                                                             

                                                             Cena*

 

Pierwsza sesja dla studentów ubiegających się o wizę F-1                          $890

 z poza granic Stanów Zjednoczonych

(opłata za każdą kolejną sesję wynosi $590)                                                             

 

 

                                                                                                Opłata rejestracyjna $100 (nie refundowane)

 

Opłata za naukę nie obejmuje opłaty manipulacyjnej.  Dla uzyskania dokładnych instrukcji

jak ubiegać się o wizę studencką F-1 z poza granic Stanów Zjednoczonych, proszę click tutaj.

 

 

Studenci znajdujący się na teranie Stanów Zjednoczonych

(obejmuje ubiegających się o zmianę szkoły oraz zmianę statusu)

 

*ramka odzwierciedla zniżkę w programie przedpłaty*

                                                                                                                        Cena*

1sesja (6 tygodni nauki)

$ 590

2 sesje (12 tygodni nauki)

$1,170

3 sesje (18 tygodni nauki)

$1,750

4 sesje (24 tygodnie nauki)

$2,330

5 sesje (30 tygodni nauki)

$2,910

6 sesji (36 tygodni nauki)

$3,490

7 sesji (42 tygodnie nauki)

$4070

                                                                                                Opłata za rejestrację  $100 (nie refundowane)

 

Opłata za naukę nie obejmuje opłaty manipulacyjnej. Dla uzyskania dokładnych instrukcji

jak ubiegać się o wizę studencką na terenie Stanów Zjednoczonych, proszę click here.

 

 

 Grafik opłat za naukę w niepełnym wymiarze godzin: part-time

 ( te programy nie spełniają wymogów dla studentów na wizie F-1)

 

Kurs gramatyki angielskiej

(nie dla studentów na wizie F-1)
(Poniedziałek,Wtorek, Środa) jedna sesja               (3 dni w tygodniu/6 tygodni) $345

                                                                                                Opłata za rejestrację $100 (nie refundowane)

 

Kurs konwersacji angielskiej
(nie dla studentów na wizie F-1)
(Czwartek, Piątek) jedna sesja                                (2 dni w tygodniu/6 tygodni)  $280

                                                                                                 Opłata za rejestrację  $50 (nie refundowane)

 

Grafik opłat tygodniowego studiowania (Tylko intensywny program)

 

1 Tydzień      $115                Opłata za rejestrację dla studentów zamierzających studiować więcej niż

2 Tygodnie    $205               3 tygodnie wynosi $50 (nie refundowane).  For anyone planning to study for

3 tygodnie    $305                more than 3 weeks, the registration fee is $100 (nie refundowane)

4 Tygodnie    $410

5 Tygodni      $515

6 Tygodni      $590   

 

Niektóre opłaty są nie zwracane.  By poznać zasady zwrotu opłat, please click here   

 

Jak płacić

 

Możesz dokonać opłat poprzez:

 

1.  Wysłanie czeku lub money order na adres Bell Language School :

 

Bell Language School

1535 McDonald Ave

Brooklyn, NY 11230 USA

 

 

2. Zrobienie przelewu ze swojego konta bankowego na konto wskazane na rachunku.  przy poleceniu przelewu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów na rzecz Bell Language School 

Pamiętaj, zawsze wskazać imię i nazwisko studenta,za którego dokonywana jest opłata. 

My zawiadomimy Cię o otrzymaniu opłaty.