Okulunuz I-20 hazirlamaya yetkili mi?

Evet. Okulumuz gocmen olmayan F-1 öğrenci vizesli öğrencileri kabul etmeye ve I-20 formalari hazirlamayla yetkilidir.